Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.s.

Z dobrovolné skupiny nadšených lidí a koní se dne 3. 10. 2012 stalo občanské sdružení C. H. Mirákl, o.s., které vzniklo za účelem rozvoje znalostí a provádění praktické aplikace hiporehabilitace, jako léčebné rehabilitace na koni. Hlavním zaměřením sdružení je ambulantní hipoterapie a intenzivní hiporehabilitační programy, dále však nabízíme i doplňkové aktivity jako canisterapie, skupinové cvičení aj.

Pokračovat na stránky C. H. Mirákl, o.s.

Občanské sdružení ISAR